Washington Redskins White Logo
Washington Redskins Vector Helmet
Washington Redskins Logo
Washington Redskins – Sean Taylor
Washington Redskins – Clinton Portis